Wskaźniki giełdowe

Wskaźniki giełdowe i dane dotyczące akcji Tauron

 2011 r.2012 r.2013 r.
Kurs maksymalny (zł) 6,81 5,61 5,39
Kurs minimalny (zł) 4,65 4,08 3,85
Kurs ostatni (zł) 5,35 4,75 4,37
Kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9 376 8 325 7 659
Kapitalizacja na koniec okresu (proc.) 2,1 1,59 1,29
Wartość księgowa (mln zł) 15 922,47 16 839,41 17 675,34
C/Z 8,1 5,5 5,5
C/WK 0,59 0,49 0,43
Stopa zwrotu na koniec okresu (proc.) (16,73) (5,03) (3,64)
Wartość obrotów (mln zł) 5 574,82 3 198,94 3 103,56
Wskaźnik obrotu (proc.) 58,8 41,8 43,9
Średni wolumen na sesję 3 721 539 2 667 725 2 793 020
Średnia liczba transakcji na sesję 1 373 960 1 022