Relacje inwestorskie

W 2013 r. członkowie Zarządu wzięli udział w ośmiu konferencjach i road show, podczas których odbyło się ok. 100 spotkań z ponad 120 zarządzającymi aktywami i analitykami.

Skutecznie i transparentnie prowadzona polityka informacyjna to motto, które przyświeca spółce od początku jej giełdowej historii. Dlatego też Grupa TAURON przykłada dużą wagę do komunikacji ze środowiskiem inwestorskim. Jest ona prowadzona nie tylko na poziomie działań obligatoryjnych wymaganych prawem (raporty bieżące i okresowe), ale również poprzez wiele dodatkowych działań skierowanych bezpośrednio do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Spółka sama organizuje lub uczestniczy w szeregu konferencji inwestorskich, road show w Polsce i za granicą, podczas których uczestnicy rynku kapitałowego mogą zapoznać się z sytuacją Grupy TAURON oraz kondycją sektora energetycznego i jego perspektywami.

Każda publikacja raportów okresowych w 2013 r. wiązała się z organizacją konferencji dla analityków i zarządzających, podczas których członkowie Zarządu spółki omawiali opublikowane w raportach wyniki finansowe oraz prezentowali kluczowe dokonania w raportowanych okresach, a po prezentacjach Zarząd odpowiadał wyczerpująco na liczne pytania. Konferencje były transmitowane za pośrednictwem internetu w języku polskim i angielskim, istniała również możliwość ich odsłuchania przez telefon. Dzięki temu inwestorzy zainteresowani spółką mogli bezpośrednio śledzić te wydarzenia i pozyskać informacje w tym samym czasie, co obecni na konferencjach.

W 2013 r. członkowie Zarządu wzięli udział w ośmiu konferencjach i road show, podczas których odbyło się ok. 100 spotkań z ponad 120 zarządzającymi aktywami i analitykami. Spotkania z inwestorami instytucjonalnymi miały miejsce nie tylko w Polsce, ale także w centrach finansowych Europy i Ameryki Północnej, między innymi w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Wiedniu.

W maju 2013 r. spółka zorganizowała drugą edycję wydarzenia kierowanego do uczestników rynku kapitałowego - Dzień Analityka i Inwestora Instytucjonalnego. Tego dnia zaproszeni goście mieli okazję spotkać się z Zarządem i kadrą menedżerską TAURON oraz wziąć udział w sesji prezentacyjnej obejmującej trzy główne zagadnienia:

  • kierunki zmian na rynkach energii elektrycznej w Polsce i Unii Europejskiej,
  • podejście do prognozowania w energetyce,
  • projekt budowy bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

W 2013 r. spółka kontynuowała działania skierowane do innej, niezwykle ważnej grupy akcjonariuszy - inwestorów indywidualnych. TAURON od lat jest partnerem strategicznym zainicjowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa programu pod nazwą „Akcjonariat Obywatelski”. Jego celem jest zachęcenie Polaków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym kraju poprzez aktywne zarządzanie oszczędnościami oraz inwestowanie w akcje prywatyzowanych spółek i inne instrumenty giełdowe. W ramach programu „Akcjonariat Obywatelski” przedstawiciele spółki brali udział w spotkaniach z inwestorami indywidualnymi, podczas których prowadzili prezentacje i odpowiadali na pytania inwestorów związane z działalnością Grupy TAURON.

Duży nacisk położono również na promowanie inicjatywy „Akcjonariatu Obywatelskiego” podczas konferencji i wydarzeń, w których uczestniczyła spółka. TAURON wziął także udział w produkcji filmu edukacyjnego „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o giełdzie” oraz prowadził działania wizerunkowo-reklamowe na internetowej stronie korporacyjnej i na łamach wydawnictwa Grupy TAURON - magazynu „Polska Energia”.

Spółka uczestniczyła też w innych wydarzeniach skierowanych do drobnych inwestorów, między innymi była partnerem „Capital Market Games” oraz wspierała konferencję dla inwestorów indywidualnych „WallStreet” w Karpaczu.

TAURON dba o zawartość i aktualność treści zamieszczonych na stronie internetowej dotyczącej relacji inwestorskich, która dla wielu inwestorów jest pierwszym kontaktem z Grupą TAURON. Sekcja Relacji Inwestorskich jest na bieżąco aktualizowana i zawiera wiele przydatnych informacji o istotnych wydarzeniach, wynikach finansowych, walnych zgromadzeniach, rekomendacjach dla akcji Spółki wydawanych przez analityków giełdowych oraz relacje wideo z konferencji podsumowujących wyniki finansowe.

Poniższa tabela przedstawia kalendarium prezentujące wydarzenia oraz działania w ramach relacji inwestorskich, jakie miały miejsce w 2013 r.

Kalendarium wydarzeń oraz najważniejszych działań realizowanych w ramach relacji inwestorskich w 2013 r.

Lp.DataWydarzenie
1 21 stycznia 2013 r. Udział w konferencji organizowanej przez Citi/DM Banku Handlowego
2 15 marca 2013 r. Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 r.
3 15 marca 2013 r. Spotkanie Zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za 2012 r.
4 5 kwietnia 2013 r. Udział w konferencji KBC, Warszawa
5 9 kwietnia 2013 r. Udział w konferencji DM PKO BP, Warszawa
6 11 kwietnia 2013 r. Publikacja rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za 2012 r.
7 11 - 12 kwietnia 2013 r. Udział w konferencji Raiffeisen Institutional Investors’ Conference, Zürs, Austria
8 16 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia SA
9 9 maja 2013 r. Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.
10 9 maja 2013 r. Spotkanie Zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za I kwartał 2013 r.
11 3 czerwca 2013 r. Dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2012 r.
12 18 czerwca 2013 r. Termin wypłaty dywidendy za 2012 r.
13 18 czerwca 2013 r. Udział w konferencji UniCredit/Kepler Cheuvreux Polish Day in Paris
14 24 czerwca 2013 r. Dzień Analityka i Inwestora Indywidualnego w TAURON Polska Energia
15 22 sierpnia 2013 r. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 r.
16 22 sierpnia 2013 r. Spotkanie Zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za I półrocze 2013 r.
17 9 września 2013 r. Spotkania Zarządu z inwestorami w DM PKO BP
18 16 - 17 września 2013 r. Udział w konferencji 10th Annual Emerging Europe Investment Conference UniCredit/Kepler Cheuvreux, Warszawa
19 28 października 2013 r. Roadshow z DI BRE, Wiedeń
20 14 listopada 2013 r. Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.
21 14 listopada 2013 r. Spotkanie Zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za III kwartał 2013 r.
22 3 - 5 grudnia 2013 r. Udział w konferencji UBS, Global Emerging Markets, Nowy Jork

video