Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej

Antoni Tajduś – przewodniczący Rady Nadzorczej

Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Podczas swojej pracy na AGH uzyskał następujące stopnie naukowe: doktor nauk technicznych (1977), doktor habilitowany nauk technicznych (1990) i profesor nauk technicznych (1998). W latach 2005-2012 sprawował urząd Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej.

Został powołany w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia od 31 stycznia 2008 r.

Agnieszka Woś - wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (specjalność: rachunkowość i finanse) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (specjalność: funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw). W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Została powołana w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia od 22 stycznia 2014 r.

Jacek Szyke – sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie w Łodzi oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki w Poznaniu, na której uzyskał również tytuł doktora nauk technicznych.

Został powołany w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia od 14 września 2010 r.

Andrzej Gorgol - członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Pan Andrzej Gorgol posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych oraz uprawnienia radcy prawnego.

Został powołany w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia od 15 maja 2014 r.

Michał Michalewski - członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, kierunek Finanse i Bankowość. W 2004 r. uzyskał dyplom MBA Nottingham Trend University. Jest także absolwentem licznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania.

Został powołany w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia od 15 maja 2014 r.

Marek Ściążko - członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach - specjalizacja: inżynieria chemiczna, na którym to wydziale uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto Pan Marek Ściążko posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego.

Został powołany w skład Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia od 31 stycznia 2008 r.

Szczegółowy opis doświadczenia i kompetencji członków Rady Nadzorczej został opublikowany na stronie internetowej spółki http://www.tauron-pe.pl/