Historia

HISTORIA GRUPY TAURON

2006

Spółka TAURON Polska Energia SA (TAURON Polska Energia, Spółka) została utworzona 6 grudnia 2006 r. Założycielami spółki były: Skarb Państwa, EnergiaPro, Enion oraz Elektrownia Stalowa Wola (ESW).

2007

8 stycznia 2007 r. spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą Energetyka Południe, natomiast 16 listopada 2007 r. zarejestrowano zmianę nazwy na TAURON Polska Energia SA.

W 2007 r. Skarb Państwa wniósł do Energetyki Południe większościowe pakiety akcji Południowego Koncernu Energetycznego (PKE), Enionu, EnergiiPro, ESW, Elektrociepłowni Tychy (EC Tychy) oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice (PEC Katowice).

2009

W lipcu 2009 r., w zamian za wkład niepieniężny w formie akcji nowej emisji, TAURON Polska Energia nabył od Skarbu Państwa większościowy pakiet akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej (PEC w Dąbrowie Górniczej) oraz większościowy pakiet udziałów Elektrociepłowni EC Nowa.

2010

W czerwcu 2010 r. nastąpiło połączenie TAURON Polska Energia z jej spółkami zależnymi: Enion Zarządzanie Aktywami oraz Energomix Servis. W rezultacie tego procesu uproszczona została struktura organizacyjna Grupy TAURON, a kapitał zakładowy TAURON Polska Energia uległ podwyższeniu o 318 665 300 zł.

30 czerwca 2010 r., w następstwie przeprowadzonej publicznej oferty akcji oferowanych przez Skarb Państwa, TAURON Polska Energia zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych.

2011

We wrześniu 2011 r. TAURON Ekoenergia nabył spółkę Lipniki wraz z farmą wiatrową o łącznej mocy 30,75 MW. Był to pierwszy park wiatrowy Grupy TAURON.

W 2011 r. przeprowadzono reorganizację w zakresie podstawowych obszarów działalności Grupy, w efekcie czego do życia powołane zostały spółki: TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja oraz TAURON Ciepło.

W grudniu 2011 r. TAURON Polska Energia nabył od Vattenfall AB 99,98 proc. akcji Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (GZE). Przejęcie GZE umocniło wiodącą pozycję Grupy w obszarze dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w Polsce.

2012

We wrześniu 2012 r. spółka podpisała z PGE, KGHM Polska Miedź oraz ENEĄ list intencyjny dotyczący budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

2013

W 2013 r. przekazano do eksploatacji następujące projekty:

  • farmy wiatrowe w Marszewie (82 MW) i Wicku (40 MW),
  • blok kogeneracyjny w ZEC Bielsko-Biała o mocy 50 MWe/106 MWt,
  • bloki biomasowe w Elektrowni Jaworzno III (50 MW), Zakładzie Wytwarzania Tychy (40 MW) i Elektrowni Stalowa Wola (20 MW).