O Grupie

Grupa TAURON jest jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce i jednym z wiodących holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dysponuje kapitałem własnym na poziomie 17,8 mld zł i zatrudnia około 26 tys. osób.

Grupa działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego, kontrolując pełen łańcuch wartości – od wydobycia węgla kamiennego po dostarczenie energii elektrycznej do klientów końcowych. Pionowa integracja Grupy, w tym dostęp do własnych zasobów węgla kamiennego oraz kontrola własnych aktywów wytwórczych, zwiększa stabilność jej przychodów i marż. Od czerwca 2010 r. TAURON Polska Energia jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działalność podstawowa Grupy TAURON obejmuje:

  • Wydobycie węgla kamiennego
  • Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
  • Dystrybucję energii elektrycznej
  • Obrót energią elektryczną
  • Dystrybucję i sprzedaż ciepła

Rys. Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia SA - zintegrowany łańcuch wartości