Pracownicy

Zatrudnienie w Grupie TAURON na koniec 2013 r. wyniosło około 26 tys. osób i było o ok. 5 proc. niższe niż w 2012 r. Najwięcej pracowników zatrudnionych jest w Obszarach Dystrybucja, Wydobycie i Wytwarzanie.

Spółki Grupy TAURON oferują szeroki wachlarz inicjatyw zapewniających pracownikom wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej. Dzięki temu Grupa TAURON należy do grupy najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce. Agencja pośrednictwa pracy Randstad umieściła spółkę TAURON Polska Energia na liście najbardziej atrakcyjnych pracodawców w rankingu „Randstad Award 2013”. Dodatkowo TAURON Polska Energia po raz pierwszy dołączył do grona najbardziej pożądanych pracodawców według agencji rekrutacji i doradztwa HR Antal International, co znajduje potwierdzenie w wynikach badania „Najbardziej pożądani pracodawcy 2013 w opinii specjalistów i menedżerów” przeprowadzonego przez tę agencję.

Rozwój zawodowy i bezpieczeństwo pracy

Jednym z kluczowych aspektów zatrudnienia w Grupie TAURON jest troska o kompetencje pracowników. Profesjonalnie przygotowana oferta szkoleniowa, możliwość zaangażowania się pracowników w innowacyjne przedsięwzięcia edukacyjne oraz udział w programach rozwoju talentów stanowią o wadze, jaka jest przypisywana działaniom w tym obszarze.

W 2013 r. w Grupie TAURON realizowano pięć projektów szkoleniowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kontynuowane były szkolenia w ramach projektów „Firma z energią” i „Akademia TAURON Ciepło”. Podejmowane były również działania w ramach trzech nowych projektów: „Program rozwoju kadr zarządzających TAURON Dystrybucja SA”, „Kompetencje źródłem energii” oraz „Rozwój kompetencji i umiejętności pracowników kluczem do sukcesu firmy TAURON Dystrybucja SA”.

Istotnym elementem działań na rzecz pracowników jest utrzymywanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz dostępu do nowoczesnych technologii.

Etyka

Ambicją Grupy TAURON jest budowanie spójnej kultury korporacyjnej w oparciu o wartości etyczne. Wyrazem naszej troski w tym zakresie jest kreowanie wśród pracowników świadomości, w jaki sposób mogą angażować się w realizację celów biznesowych i społecznych w zgodzie z obowiązującymi w spółkach Grupy wspólnymi wartościami opisanymi w „Kodeksie Etyki Biznesowej”.

Integralność Grupy

W Grupie TAURON realizowane są działania mające na celu wymianę informacji oraz budowanie ogólnokorporacyjnej bazy wiedzy. Najlepszym tego przykładem jest powstanie w 2013 r. wspólnego intranetu dla pracowników Grupy, który stanowi jeden z głównych kanałów komunikacji wewnętrznej. Jest to największy projekt w Polsce pod względem liczby użytkowników i funkcjonalności. Wspólny intranet ma za zadanie wspierać budowanie świadomości marki wśród pracowników oraz umożliwić stworzenie bazy wiedzy dla całej organizacji.

W Grupie TAURON organizowane są liczne inicjatywy integrujące pracowników poszczególnych spółek, które umożliwiają rekreację i sportowe współzawodnictwo. Wśród przykładów można wymienić takie przedsięwzięcia jak „TAURON Bachleda Ski” czy „Bezpieczna Zima”. Uczestnictwo pracowników w tych wydarzeniach w pozytywny sposób wpływa na budowanie relacji wewnątrz Grupy, a jednocześnie powoduje, że pracownicy bardziej utożsamiają się z marką TAURON.