Ochrona środowiska

Grupa TAURON poświęca wiele uwagi kwestii ochrony środowiska, dążąc do minimalizacji obciążeń dla otoczenia oraz ograniczenia ilości zanieczyszczeń, w tym emisji gazów takich jak np. dwutlenek węgla. Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy TAURON posiadają pozwolenia na korzystanie ze środowiska, pozwolenia sektorowe oraz wodnoprawne.

Do najważniejszych działań w zakresie ochrony środowiska w 2013 r. prowadzonych w Grupie TAURON należały:

  1. budowa instalacji odazotowania spalin na blokach klasy 200 MW w Elektrowni Łaziska oraz Elektrowni Jaworzno III: w 2013 r. wykonano instalacje na blokach nr 10 i 11 w Elektrowni Łaziska oraz bloku nr 4 i 6 w Elektrowni Jaworzno III, trwają prace przy kolejnych blokach,
  2. wyłączenie z eksploatacji starych jednostek wytwórczych w ZEC Bielsko-Biała EC I oraz oddanie do eksploatacji nowej, niskoemisyjnej i wysokosprawnej jednostki o mocy 50 MW,
  3. pozyskanie koncesji na produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w jednostkach biomasowych w Elektrowniach Jaworzno III, Stalowa Wola oraz Zakładzie Wytwarzania Tychy. Dzięki zakończonym inwestycjom w zakresie bloków opalanych biomasą, Grupa TAURON posiada trzy biomasowe odnawialne źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 110 MW,
  4. modernizacje elektrowni wodnych, mające na celu między innymi zmniejszenie zagrożenia skażenia środowiska naturalnego olejami.

Spółki Grupy TAURON prowadzą odpowiedzialną politykę ochrony środowiska oraz dokładają należytej staranności, aby zarówno prowadzona działalność, jak i realizowane inwestycje uwzględniały najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzinie ochrony środowiska.

ZOBACZ TAKŻE