Klienci i dostawcy

W 2013 r. ok. 37 proc. zapotrzebowania Grupy TAURON na paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym pochodzącym z własnych zakładów górniczych, funkcjonujących w ramach TAURON Wydobycie.

Sprzedaż energii elektrycznej do klientów realizowana jest głównie przez trzy podmioty w ramach Grupy TAURON:

  1. TAURON Sprzedaż - prowadzący sprzedaż odbiorcom ze wszystkich grup taryfowych, w tym gospodarstwom domowym,
  2. TAURON Sprzedaż GZE - prowadzący sprzedaż odbiorcom ze wszystkich grup taryfowych, w tym gospodarstwom domowym,
  3. TAURON Polska Energia - prowadzący sprzedaż klientom strategicznym.

W 2013 r. łączna sprzedaż detaliczna energii elektrycznej dokonana przez te podmioty na rzecz klientów Grupy TAURON wyniosła ok. 41 TWh, czyli 92,3 proc. poziomu osiągniętego w 2012 r. Zmniejszenie wolumenu sprzedaży było głównie wynikiem zmniejszenia zapotrzebowania wśród klientów z grup taryfowych A i B, częściowo zniwelowanym wzrostem poziomu sprzedaży do odbiorców końcowych w grupie klientów strategicznych TAURON, a także obserwowanego spadku średniego zużycia w segmencie klienta masowego.

Wolumen sprzedaży zrealizowany przez Grupę do klientów strategicznych w 2013 r. wyniósł ok. 10,4 TWh. Do największych klientów TAURON z tej grupy należą: ArcelorMittal Poland, CMC Poland, Górażdże Cement, ISD Huta Częstochowa, KGHM Polska Miedź, Kompania Węglowa, Grupa Azoty, Jastrzębska Spółka Węglowa, ZGH Bolesław, Katowicki Holding Węglowy oraz PKP Energetyka.

Struktura sprzedaży Grupy TAURON w 2013 r.

sprzedaż

Rodzaj klientówIlość sprzedanej energii elektrycznej (w TWh)
Klienci strategiczni 10,4
Klienci biznesowi 13,8
Klienci masowi 12,9
(w tym gospodarstwa domowe) 9,7
Sprzedaż do TAURON Dystrybucja na pokrycie różnic bilansowych 3,9
Łącznie Obszar Sprzedaż 41

Struktura sprzedaży Grupy TAURON do klientów strategicznych w 2013 r. w podziale na poszczególne branże

Struktura sprzedaży Grupy TAURON do klientów strategicznych w 2013 r. w podziale na poszczególne branże

Proces postępującej liberalizacji rynku energii i związana z tym rosnąca świadomość w zakresie mechanizmów jego funkcjonowania po stronie klientów ma swoje odzwierciedlenie w stopniu lojalizacji poszczególnych segmentów nabywców. W przypadku klientów Grupy TAURON z segmentu biznesowego ponad 90 proc. wolumenu zawartych umów jest efektem indywidualnie negocjowanych warunków handlowych.

Jedną z najważniejszych zmian w zakresie obsługi klienta w 2013 r. było wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta – obecnie ponad 70 tys. klientów indywidualnych ma dostęp do informacji o rachunkach, elektronicznej umowy czy historii odczytów licznika w trybie online. Dodatkowo zostały rozpoczęte prace nad łączoną ofertą „energia i telekomunikacja” z T-Mobile. Działania sprzedażowe prowadzone w 2013 r. były ukierunkowane na utrzymanie zakładanego poziomu marż sprzedażowych oraz budowanie potencjału do sprzedaży usług i produktów dodatkowych.

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła przez jednostki wytwórcze Grupy TAURON jest uzależnione przede wszystkim od dostaw węgla kamiennego i biomasy. W 2013 r. ok. 37 proc. zapotrzebowania Grupy TAURON na paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym pochodzącym z własnych zakładów górniczych, funkcjonujących w ramach TAURON Wydobycie. Pozostała część została pokryta ze źródeł zewnętrznych, wśród których największy udział miała Kompania Węglowa (48 proc.). Z kolei dostawy biomasy były realizowane w ramach rocznych i wieloletnich umów z jej krajowymi producentami i dostawcami.