Wynagrodzenia

Model wynagradzania członków Rady Nadzorczej obejmuje jednoskładnikowy system ustalania wynagrodzenia, składający się z części stałej.

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki za 2013 r.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki za 2013 r. (dane w tys. zł)

Lp.Nazwisko i imięOkres pełnienia funkcji w 2013 r.Wynagrodzenia i nagrodyPozostałe korzyściRazem
1 Antoni Tajduś od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 144 0 144
2 Rafał Wardziński od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 132 0 132
3 Leszek Koziorowski od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 120 0 120
4 Jacek Kuciński od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 108 0 108
5 Marcin Majeranowski od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 108 0 108
6 Marek Ściążko od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 108 0 108
7 Jacek Szyke od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 108 0 108
8 Agnieszka Trzaskalska od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 108 0 108
  Suma   936 0 936