42.1. Transakcje ze spółkami będącymi pod wspólną kontrolą

Grupa posiada dwa wspólne przedsięwzięcia: Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A. oraz Elektrownię Blachownia Nowa Sp. z o.o., które zostały szerzej opisane w nocie 17 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.