3. Skład Zarządu Spółki dominującej

W skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2013 roku wchodzili:

  • Dariusz Lubera – Prezes Zarządu,
  • Joanna Schmid – Wiceprezes Zarządu,
  • Dariusz Stolarczyk – Wiceprezes Zarządu,
  • Krzysztof Zawadzki – Wiceprezes Zarządu.

W dniu 10 lutego 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Grada do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w okresie od 11 lutego 2014 roku do 11 maja 2014 roku. W okresie delegowania następuje zawieszenie funkcji członka Rady Nadzorczej z równoczesnym zawieszeniem praw i obowiązków wynikających z członkostwa w Radzie Nadzorczej, w tym prawa do wynagrodzenia.