11.2. Geograficzne obszary działalności

Działalność Grupy w przeważającym zakresie prowadzona jest na terenie Polski. Sprzedaż na rzecz klientów zagranicznych w latach zakończonych dnia 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku wynosiła odpowiednio 542 150 tysięcy złotych oraz 757 716 tysięcy złotych.