Zasada TPA

Jednym z kluczowych elementów wpływających na kształt i konkurencyjność rynku energii w Polsce jest tzw. zasada TPA (third party access), która umożliwia klientowi swobodny wybór sprzedawcy energii.

Jednym z kluczowych elementów wpływających na kształt i konkurencyjność rynku energii w Polsce jest tzw. zasada TPA (third party access), która umożliwia klientowi swobodny wybór sprzedawcy energii. Oznacza ona możliwość korzystania z sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego bez obowiązku kupowania od niego energii. Liberalizacja rynku, zaostrzenie konkurencji i kampanie promujące korzystanie z tej regulacji zaowocowały zmianami na rynku energetycznym i znaczną liczbą migracji klientów.

W 2013 r. do odbiorców końcowych korzystających z zasady TPA dostarczono około 44 proc. energii. Należy jednak odnotować, że dynamika zmian sprzedawcy była niższa niż w 2012 r. W grupach taryfowych A, B i C liczba migracji wzrosła o ponad 27 tys. klientów, natomiast w grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe) o ponad 59 tys. Na koniec 2013 r. łączna liczba odbiorców, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy w grupach taryfowych A, B i C, wynosiła 92,6 tys., a w grupie gospodarstw domowych - 135,6 tys.

ZOBACZ TAKŻE