Ceny energii i produktów powiązanych

Tendencja na polskim rynku energii była zbieżna z tym, co można było zaobserwować na rynkach europejskich, w tym w krajach ościennych, np. w Niemczech i Czechach. W 2013 r. również na rynkach naszych sąsiadów obserwowano znacznie niższe ceny energii niż rok wcześniej. 

Prognozy na 2013 r. przewidywały znaczące spadki cen energii elektrycznej zarówno na rynku spot, jak i terminowym. Na taką sytuację niewątpliwie wpływała nadpodaż na rynku uprawnień do emisji CO2 i ich niskie ceny rynkowe związane z oczekiwanym dalszym spowolnieniem gospodarczym i mniejszym zapotrzebowaniem na energię. Dodatkowo, niepewna sytuacja w obszarze regulacji prawnych dotyczących systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii i kogeneracji spowodowała załamanie cen na rynku certyfikatów. Wszystkie te czynniki przekładały się na trudną sytuację na rynku, szczególnie w segmencie wytwórczym.

W 2013 r. obserwowaliśmy silne spadki cen energii elektrycznej na rynkach hurtowych. Na tę sytuację największy wpływ miał spadek cen uprawnień do emisji CO2, spadek cen węgla energetycznego oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W efekcie średnia cena rynku dnia następnego za cały 2013 r. ustaliła się na poziomie 153,82 zł/MWh, podczas gdy jej odpowiednik na rynku bilansującym (cena CRO) wyniosła 156,51 zł/MWh. Były to poziomy odpowiednio o 19,76 i 22,21 zł/MWh niższe niż w 2012 r. (spadek odpowiednio o 12,8 proc. i 12,4 proc.).

Tendencja na polskim rynku energii była zbieżna z tym, co można było zaobserwować na rynkach europejskich, w tym w krajach ościennych, np. w Niemczech i Czechach. W 2013 r. również na rynkach naszych sąsiadów obserwowano znacznie niższe ceny energii niż rok wcześniej. Na niemieckim rynku EPEX spot spadły one o 11,3 proc. - z 42,60 do 37,78 EUR/MWh. Podobnie na czeskim rynku OTE, gdzie średnia cena obniżyła się o 15,3 proc. do 36,74 EUR/MWh. Jedynie na rynku skandynawskim NordPool ceny spot w 2013 r., dzięki niższej dostępności mocy z bloków jądrowych i niekorzystnej sytuacji hydrologicznej, były wyższe niż w 2012 r., a średnia cena ukształtowała się na poziomie ok. 38 EUR/MWh.

Na rynku terminowym energii elektrycznej wszystkie kontrakty od początku roku traciły na wartości. Kontrakt BASE Y-14 od początku roku taniał ze 178 zł/MWh do minimalnego poziomu 145 zł/MWh. Średnia cena dla tych kontraktów wyniosła 160,40 zł/MWh. 

Ceny uprawnień do emisji CO2

Spowolnienie gospodarcze i dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii spowodowały znaczną nadwyżkę uprawnień do emisji CO2. Spowodowało to silne spadki ich cen już w pierwszym kwartale 2013 r., z poziomów nieznacznie poniżej 7 EUR/Mg do ok. 3,50 EUR/Mg. W kwietniu 2013 r. Parlament Europejski odrzucił propozycję tymczasowego wycofania 900 mln Mg uprawnień, które miały być przyznane w latach 2013–2015 z systemu (backloading), co spowodowało dalszy znaczący spadek ich cen. Ostatecznie backloading uprawnień został jednak uchwalony w grudniu 2013 r. Średnia cena dla kontraktów EUA DEC-13 zawieranych w 2013 r. wyniosła 4,51 EUR/Mg.

Ceny kolorowych certyfikatów

Niestabilna sytuacja legislacyjna miała największy wpływ na rynek praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej. Od początku 2013 r. prawa majątkowe związane z energią wyprodukowaną w źródłach odnawialnych (OZE) bardzo silnie traciły na wartości, osiągając poziomy cen nawet 100 zł/MWh, przy poziomie opłaty zastępczej ustalonej na 2013 r. na 297,35 zł/MWh. W kolejnych miesiącach 2013 r. ceny praw ustabilizowały się, by do końca roku zdrożeć do ok. 194 zł/MWh.

Brak obowiązku umarzania praw majątkowych potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji (zarówno węglowej, jak i gazowej) spowodował znaczne spadki cen czerwonych i żółtych certyfikatów. Na stabilnych poziomach pozostały ceny praw majątkowych potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z gazu pozyskanego podczas odmetanowania kopalni (tzw. fioletowych certyfikatów). 

Rodzaj certyfikatuCena w grudniu 2013 r. (PLN/MWh)Cena w grudniu 2012 r. (PLN/MWh)Zmiana  (proc.)
Czerwone certyfikaty 0,85 2,25 (62,22)
Zielone certyfikaty 194,67 185,44 4,97
Żółte certyfikaty 44,44 125,7 (64,64)
Fioletowe certyfikaty 59,4 58,5 1,5

Ceny energii [PDF 17KB]

ZOBACZ TAKŻE