TAURON na tle branży

Grupa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce - prowadzi dystrybucję na obszarze 57,1 tys. km2, co stanowi 18,3 proc. powierzchni kraju. W 2013 r. udział Grupy w dystrybucji energii elektrycznej do klientów końcowych wyniósł 37 proc., natomiast udział w sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniósł ok. 34 proc.

Największymi konkurentami Grupy TAURON pozostają inne duże grupy energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna, ENEA, ENERGA i ZE PAK. Akcje wszystkich tych spółek, podobnie jak akcje TAURON Polska Energia, notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Otoczenie konkurencyjne Grupy TAURON

Otoczenie konkurencyjne Grupy TAURON

Według danych za 2013 r. pięć największych grup energetycznych działających w Polsce (PGE, TAURON, ENEA, ENERGA i ZE PAK) posiadało ponad 60-proc. udział w rynku wytwarzania energii elektrycznej. W sektorze dystrybucji energii elektrycznej udział PGE, TAURON, ENEA i ENERGA wyniósł ponad 93 proc.

Grupa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce - prowadzi dystrybucję na obszarze 57,1 tys. km2 , co stanowi 18,3 proc. powierzchni kraju. W 2013 r. udział Grupy w dystrybucji energii elektrycznej do klientów końcowych wyniósł 37 proc., natomiast udział w sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniósł ok. 34 proc.

Według danych za 2013 r. Grupa TAURON znalazła się na drugim miejscu zarówno pod względem mocy zainstalowanej (5,4 GW), jak i produkcji brutto energii elektrycznej (21,7 TWh), ustępując jedynie PGE (odpowiednio: 12,8 GW i około 62 TWh)1. Udział w krajowym rynku produkcji energii elektrycznej w 2013 r. wyniósł dla Grupy TAURON 13 proc., natomiast dla PGE 38 proc.

Trzecim co do wielkości przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce jest ENEA, która dysponuje mocą zainstalowaną na poziomie 3,2 GW oraz 8-proc. (około 13 TWh)2 udziałem w rynku produkcji energii elektrycznej i 14-proc. (17 TWh) udziałem w rynku dystrybucji.

ZE PAK oraz ENERGA dysponują odpowiednio 2,5 GW i 1,3 GW mocy zainstalowanej. Udział ZE PAK w rynku produkcji energii elektrycznej wyniósł około 7 proc. (około 11 TWh). Według danych za 2013 r. udział ENERGI w rynku produkcji energii kształtował się na poziomie 3 proc. (5 TWh), natomiast udział w rynku dystrybucji wyniósł około 17 proc. (20,4 TWh).

1 Spółka publikuje dane dotyczące produkcji netto, wielkość produkcji brutto - szacunki własne
2 Spółka publikuje dane dotyczące produkcji netto, wielkość produkcji brutto - szacunki własne

Wyniki finansowe polskich grup energetycznych w 2013 r.

 TAURONPGEENEAENERGA
Przychody ze sprzedaży (mld zł) 19,1 30,1 9,2 11,4
EBITDA (mld zł) 3,7 8 1,6 2
Zysk netto (mld zł) 1,3 4,1 0,7 0,7
Aktywa (mld zł) 32,4 60,8 16,3 17
Liczba klientów (mln) 5,3 5,2 2,4 2,9

Moc zainstalowana oraz produkcja energii elektrycznej grup energetycznych

GRUPA MOC ZAINSTALOWANAWytwarzanie (produkcja brutto)
 Ilość (GW)Udział (proc.)Ilość (TWh)Udział (proc.)
PGE   12,8 33 62* 38
TAURON   5,4 14 22 13
ENEA   3,2 8 13* 8
ZE PAK   2,5 6 11* 7
ENERGA   1,3 3 5 3
Pozostali   13,6 35 51 31
Razem   38,7 100 proc. 164,4 100 proc.

*Spółka publikuje dane dotyczące produkcji netto, produkcja brutto - szacunki własne
Źródło: ARE, informacje spółek opublikowane na stronach internetowych (dane za 2013 r.)

Dystrybucja energii elektrycznej do odbiorców końcowych wg grup energetycznych

GrupaDystrybucja
Ilość (TWh)Udział (proc.)
TAURON 45 37
PGE 32 26
ENERGA 20 17
ENEA 17 14
Pozostałe podmioty 8 7
Razem 123 100 proc.

Źródło: ARE, informacje spółek opublikowane na stronach internetowych (dane za 2013 r.)