Obszar Pozostałe

Działalność obszaru obejmuje wydobycie kamienia na potrzeby energetyki, hutnictwa, budownictwa i drogownictwa, produkcję sorbentów, a także pozostały handel energią elektryczną i produktami pochodnymi.

OBSZAR POZOSTAŁE – WYNIKI FINANSOWE (MLN ZŁ)

pozostałe

 

ebitda

 

ebit